Agenda, Beleid, Nieuwsbrief en Donaties

Agenda kerkdiensten en activiteiten

  • pfd met: agenda kerkdiensten
  • pfd met: agenda activiteiten

Beleid en financiële verantwoording

Kerkblad

Het kerkblad is er alleen als papieren versie. De kerkblad verschijnt maandelijks, met uitzondering van in de maanden juli / augustus, deze zijn gecombineerd.

Indien u het kerkblad wenst te ontvangen dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier.

Donaties

Informatie over donaties:
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift doet, dit van de Belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Giften die je stort op één van onderstaande rekeningen kun je – tegen enkele voorwaarden – aftrekken van de inkomsten die je moet opgeven. Daarbij moet je het bij de ANBI geregistreerde RSIN-nummer van het betreffende onderdeel vermelden.

Dorpskerk Elahuizen
Ten bate van beheer en onderhoud kerkgebouw, activiteiten en verhuur
IBAN: NL76 INGB 0001 0165 70
T.n.v.: Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Elahuizen
RSIN : 814017551

Ten bate van kerkdiensten en pastoraat
IBAN: NL76 INGB 0001 0165 70
T.n.v.: Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Elahuizen
RSIN : 814017551

Ten bate van diaconie:
ouderenwerk en regionale, landelijke en internationale projecten
IBAN: NL05 RABO 0305 2074 58
T.n.v.: Diakonie Nederlands Hervormde Gemeente
RSIN : 824117554