Dorpskerk Elahuizen Tsjerke Ealahuzen

Dorpskerk Elahuizen

De Dorpskerk Elahuizen is een prachtige kerk in ons dorp in Zuid West Friesland aan de Fluessen.

Ze biedt ruimte voor verschillende vormen van viering, bezinning en ontmoeting.

De Dorpskerk Elahuizen en het bijgebouw kunnen gehuurd worden voor concerten, lezingen, workshops, (koor)repetities of exposities.

Het kerkgebouw is eveneens een prachtige trouwlocatie.

Meer weten?

Hebt u naar aanleiding van de informatie op deze website vragen of wilt u meer infomatie, neem dan contact met ons op. U vindt op deze pagina onze contactgegevens.

Kerkelijke gemeente

De kerkelijke gemeente van Elahuizen is een kleine, open en actieve kerkgemeenschap.

Vanuit een Christelijke levensovertuiging organiseren we kerkdiensten, maar ook zangdiensten en themadiensten. Er zijn vieringen rondom christelijke feestdagen en activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen. Betrokkenheid, verbinding en ontmoeting staan daarin centraal.

Onze kerkdiensten en de activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk: gelovig, ongelovig of zoekend/(t)wijfelend.

De agenda voor kerkdiensten en activiteiten vind je hier.

Je bent welkom!

Dorpskerk Elahuizen Tsjerke Ealahuzen

Interieur Dorpskerk Elahuizen Tsjerke Ealahuzen

Kerkgebouw

De Dorpskerk Elahuizen is een mooie authentieke kerk met een gemoedelijke sfeer.

Naast de kerk beschikt de kerk over een bijgebouw (It Lokaal) met keuken- en toiletfaciliteiten en een grote en kleinere groepsruimte.

De Dorpskerk Elahuizen en het bijgebouw kunnen gehuurd worden voor concerten, lezingen, workshops, (koor)repetities of exposities.

Het kerkgebouw is een prachtige trouwlocatie. Voor een bruiloft zijn er allerhande mogelijkheden, ook wanneer het om een niet-kerkelijk huwelijk gaat.

Ook kan het kerkgebouw dienen als aula bij begrafenis op de begraafplaats van de kerk of begrafenis of crematie elders. Desgewenst met aansluitend een condoleance-bijeenkomst.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Historie

De huidige waterstaatskerk dateert uit 1864 en heeft twee voorgangsters gehad. Aan het eind van de 14e eeuw werd de eerste kerk gebouwd, hoe deze er uit heeft gezien is niet bekend. In 1857 is de kerk afgebroken en in hetzelfde jaar weer herbouwd. Op 13 juni 1864 stak echter een hevig onweer op, waarbij de kerk en toren door de bliksem werden getroffen zodat alles in vlammen opging. Er werd onmiddellijk begonnen met de herbouw, de nieuwe kerk werd op 18 december 1864 ingewijd. Een jaar later, in 1865, bouwde de Leeuwarder orgelmaker Willem Hardorff een nieuw orgel. Het orgel is nu een cultuurmonument.

Aan de voorgevel is het dorpswapen van Elahuizen aangebracht. Het wapen bestaat uit een middeleeuws schip, varend over een groene zee, beschenen door een gouden zon en een zilveren maan. 

Wil je bijdragen aan de instandhouding van de Dorpskerk Elahuizen? Wij waarderen elke gift. Bij voorbaat dank!

Interieur Dorpskerk Elahuizen Tsjerke Ealahuzen