Dorpskerk Elahuizen Tsjerke Ealahuzen

Dorpskerk Elahuizen

De Dorpskerk Elahuizen is een prachtige kerk in ons dorp in Zuid West Friesland aan de Fluessen.

Ze biedt ruimte voor verschillende vormen van viering, bezinning en ontmoeting.

De Dorpskerk Elahuizen en het bijgebouw kunnen gehuurd worden voor concerten, lezingen, workshops, (koor)repetities of exposities.

Het kerkgebouw is eveneens een prachtige trouwlocatie.

Meer weten?

Hebt u naar aanleiding van de informatie op deze website vragen of wilt u meer infomatie, neem dan contact met ons op. U vindt op deze pagina onze contactgegevens.

Kerkelijke gemeente

De kerkelijke gemeente van Elahuizen is een kleine, open en actieve kerkgemeenschap.

Vanuit een Christelijke levensovertuiging organiseren we kerkdiensten, maar ook zangdiensten en themadiensten. Er zijn vieringen rondom christelijke feestdagen en activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen. Betrokkenheid, verbinding en ontmoeting staan daarin centraal.

Onze kerkdiensten en de activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk: gelovig, ongelovig of zoekend/(t)wijfelend.

De agenda voor kerkdiensten en activiteiten vind je hier.

Je bent welkom!

Dorpskerk Elahuizen Tsjerke Ealahuzen

Interieur Dorpskerk Elahuizen Tsjerke Ealahuzen

Kerkgebouw

De Dorpskerk Elahuizen is een mooie authentieke kerk met een gemoedelijke sfeer.

Naast de kerk beschikt de kerk over een bijgebouw (It Lokaal) met keuken- en toiletfaciliteiten en een grote en kleinere groepsruimte.

De Dorpskerk Elahuizen en het bijgebouw kunnen gehuurd worden voor concerten, lezingen, workshops, (koor)repetities of exposities.

Het kerkgebouw is een prachtige trouwlocatie. Voor een bruiloft zijn er allerhande mogelijkheden, ook wanneer het om een niet-kerkelijk huwelijk gaat.

Ook kan het kerkgebouw dienen als aula bij begrafenis op de begraafplaats van de kerk of begrafenis of crematie elders. Desgewenst met aansluitend een condoleance-bijeenkomst.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Historie

De oorspronkelijke kerk was gesitueerd in Nijega en dateert van 1320. Deze kerk werd decennia geleden door het wassende water opgeslokt. De plek van deze kerk en het bijbehorende kerkhof wordt heden ten dage gemarkeerd door een zwarte boei in de Fluessen.

De kerk is in 1866 herbouwd op haar huidige plek in Elahuizen: een Waterstaatskerk met een goed functionerend monumentaal Hardorff orgel.

Verder beschikt de kerk over een monumentale kerktoren en kerkklok.

Wil je bijdragen aan de instandhouding van de Dorpskerk Elahuizen? Wij waarderen elke gift. Bij voorbaat dank!

Interieur Dorpskerk Elahuizen Tsjerke Ealahuzen